Back to the article Ako zvíťaziť nad vlhkosťou stien v interiéri natrvalo
Zdroj: Marian Drobnica

Pri oprave väčších a hlbších dier po vypadaných kusoch omietky najprv naneste cementový prednástrek a po jeho stvrdnutí (3 dni) vyrovnajte diery napríklad vápenno-cementovou jadrovou omietkou, ktorú necháte tvrdnúť aspoň 5 dní.ieDefektov