Back to the article Peťkova prvá detská izba 7 / 9

Za závesom je nielen miesto na praktické police, je to aj tajná skrýša v závesovom múre alebo tiché miestočko v medzipriestore – v izbe aj nie v izbe.