Back to the article Montáž vane 1 / 4

Zakryť čelným panelom je vhodné najmä vaňu s hydromasážnym zariadením pre údržbu, respektíve opravu.