Back to the article Montáž vane 3 / 4

Zakryť čelným panelom je vhodné najmä vaňu s hydromasážnym zariadením pre údržbu, respektíve opravu.