Back to the article Montáž PALUBOVKOVEJ PODLAHY 1 / 31

19. HOTOVO V dverových otvoroch na stykoch podláh namontujeme dubové prahy alebo použijeme kovové prechodové lišty. foto: thinkstock.com