Back to the article Montáž PALUBOVKOVEJ PODLAHY 1 / 31

15. BEZ PRACHU Povrch opäť dôsledne utrieme od prachu. Každú nerovnosť by totiž na lesklej vrchnej vrstve laku bolo vidieť. foto: thinkstock.com