Back to the article Montáž PALUBOVKOVEJ PODLAHY 1 / 31

12. BRÚSENIE Pri brúsení začíname brúsnym papierom s hrubým zrnom (napr. 60) a končíme jemným zrnom (120, prípadne 150). Ideálne je postupné použitie papierov v poradí 60, 80, 100, 120. foto: thinkstock.com