Back to the article Montáž PALUBOVKOVEJ PODLAHY 18 / 31

8. NELEPIŤ! Dosky sa v spoji pero a drážka nesmú k sebe lepiť! Susedné palubovky zasúvame drážkou na pero a jemne doklepávame pomocou kladiva a prítlačného hranolčeka. foto: fachwerk.de