Back to the article Montáž PALUBOVKOVEJ PODLAHY 12 / 31

9. SPOJE Pri dĺžkovom spájaní dosiek oba konce susedných dosiek umiestnime k sebe na plochu podkladového hranolčeka, aby sa pri zaťažení neohýbali. Takto pokryjeme celú plochu roštu palubovkami. foto: thinkstock.com