Back to the article Montáž PALUBOVKOVEJ PODLAHY 1 / 31

4. PODLOŽENIE Podlahu môžeme vyrovnať aj lokálnym podložením v prepadnutých miestach. Nerovnosti môžu zapríčiniť vŕzganie a deformáciu podlahy. foto: Fachwerk.de