Back to the article Montáž PALUBOVKOVEJ PODLAHY 1 / 31

5. VODOROVNE Rovinnosť vytvoreného podkladového roštu skontrolujeme rovnou doskou a dlhšou vodováhou. foto: thinkstock.com