Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

PRELOŽENIE Pripravené pásy podlahovej krytiny nelepíme naraz. Preložíme ich na polovicu a lepíme najskôr jednu stranu. Foto: Stanislav Botur

29 danoveselsky big image