Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

STIERKOVANIE Pomocou podlahárskej zubovej stierky rozotrieme lepidlo v oblúkoch po celej ploche podkladu. Foto: Dano Veselský

33 danoveselsky big image