Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

PRITLAČENIE SOKLA Po orezaní musíme soklovú časť dôkladne pritlačiť k lepiacej páske na stene. Foto: Dano Veselský

40 danoveselsky big image