Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

DETAIL SPOJA Uložené pásy vytvárajú neviditeľný spoj. Dokonalosť spoja zabezpečíme prevalcovaním. Foto: Stanislav Botur

45 stanobotur big image