Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

UKONČENIE PRI STENE Prechod medzi stenou a podlahou vytvoríme samostatnými pásmi. Na nalepenie soklovej časti použijeme obojstrannú lepiacu pásku. Foto: Stanislav Botur

50 stanobotur big image