Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

SKÚŠKA Odvetrané lepidlo je priesvitné. Po ľahkom dotyku nesmie na prstoch ostať žiadne lepidlo (po 30 – 60 min.). Foto: Stanislav Botur

49 stanobotur big image