Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

LEPIACA PÁSKA Na vynechanú časť soklovej lišty nenanášame lepidlo, ale použijeme obojstrannú lepiacu pásku. Foto: Stanislav Botur

54 stanobotur big image