Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

ŠIKMÝ REZ Po vodorovnej úprave a zvislom zrezaní vytvoríme šikmý rez pod uhlom 45º a tým ukončíme úpravu v rohu. Foto: Stanislav Botur

59 stanobotur big image