Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

PRED UTESNENíM Spoje v rohoch a kútoch utesníme pomocou vhodnej škárovacej zmesi v kartuši. Vytvoríme tesné spoje. Foto: Stanislav Botur

63 stanobotur big image