Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

LEPIDLo NA KRYTINU Pás položíme a vzápätí ho nadvihneme, aby sme zistili, či je lepidlo na krytinu nanesené celoplošne. Foto: Stanislav Botur

48 stanobotur big image