Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

LEPENIE SOKLOV Narezané pásy prilepíme na obojstrannú lepiacu pásku na stene a lepidlo na podlahe. Foto: Stanislav Botur

51 stanobotur big image