Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

DOLEPENIE ROHU Nachystáme si presahujúcu časť krytiny, ktorú nalepíme na lepiacu pásku na podlahe a na stene. Foto: Stanislav Botur

55 stanobotur big image