Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

LEPIDLO Na pripravený čistý podklad nalejeme špeciálne disperzné lepidlo na lepenie kaučukových krytín Thomsit K 188 E. Foto: Dano Veselský

32 danoveselsky big image