Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

ÚPRAVA NA PODLAHE V mieste styku s podlahou zrežeme doplnenú krytinu tesne v spoji s už položenou podlahou. Foto: Stanislav Botur

58 stanobotur big image