Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

zREZANIE Pomocou podlahárskeho polmesiacového noža zrežeme spoj medzi prilepeným soklom a doplnenou časťou. Foto: Stanislav Botur

56 stanobotur big image