Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (2.časť) 1 / 31

POHĽAD Nalepením poslednej časti vytvoríme celistvú podlahovú vrstvu, na ktorej už len upravíme výšku sokla. Foto: Stanislav Botur

60 stanobotur big image