Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (1.časť) 19 / 30

11. Prebrúsenie Po stvrdnutí a vyschnutí vrstvy povrch opäť jemne prebrúsime, aby sme odstránili prípadnú vrstvu vyplavených nečistôt obsiahnutých v plnive a v cementovom mlieku. Foto: Dano Veselský