Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (1.časť) 11 / 30

20. Pripravená stena Pri prípravných prácach pred lepením krytiny nalepíme na stenu kryciu papierovú pásku vo výške budúceho soklíka, aby chránila stenu pred znečistením od lepidla. Foto: Dano Veselský

20 danoveselsky big image