Back to the article Maľujeme izbu krok za krokom 8 / 22

15. DETAILY Úzkym valčekom alebo štetcom nanesieme farbu najprv na nedostupné miesta a k páskam. Vždy iba na jednej stene, aby sme maľovku pripájali za mokra. Foto: Milan Gigel