Back to the article Kúpeľňa zo sadrokartónu 1 / 22

13. OSADENIE UMÝVADLA Umývadlo môžeme osadiť aj na impregnovanú drevenú fošňu pripevnenú na profil CW. Výška fošne musí byť väčšia ako výška montážnej príruby umývadla. Foto: Rigips