Back to the article Kúpeľňa zo sadrokartónu 4 / 22

19. ZÁVER Škáry a hlavy skrutiek zatmelíme tmelom na sadrovláknité dosky. Po zaschnutí prebrúsime. Pri škárach so šírkou do polovice hrúbky dosky nemusíme použiť výstužnú pásku. Foto: Rigips