Back to the article Keramická dlažba nasucho 11 / 12

4. Lepidlo Nanesieme ho ponorením dlaždice. Jej zadná strana pritom smeruje nahor. Takto sa lepidlo nedostane na lícovú stranu. Stačí krátky pohyb hore-dolu. foto: EBM Co