Back to the article Keramická dlažba nasucho 5 / 12

9. Očistenie dlaždíc Po zaschnutí lepidla čistíme dlažbu pomôckou so špongiou v diagonálnom smere k medzerám. Špongia má byť len vlhká, aby nerozmáčala lepidlo v spojoch. foto: EBM Co