Back to the article Ako vyrovnať drevenú podlahu 4 / 12
Zdroj: quick-mix

Vyrovnávacia vrstva. Do ešte vlhkej emulzie (max. do 30 min. od aplikácie) na podklad naneste metódou „živé do živého“ flexibilnú vyrovnávaciu maltu.

Vyrovnávacia vrstva. Do ešte vlhkej emulzie (max. do 30 min. od aplikácie) na podklad naneste metódou „živé do živého“ flexibilnú vyrovnávaciu maltu.