Back to the article Ako vymeniť stojace WC za necelé tri hodiny 4 / 14
Zdroj: Hornbach

Inštalovanie. Nasaďte pripojovacie hrdlo na prípoj WC a WC na upevňovací uholník. Ďalej zastrčte do WC splachovaciu rúrku a spojte pripojovacie hrdlo so stenovým prípojom. WC vyrovnajte, aby lícovali postranné okraje na skrutky.