Back to the article Ako vymeniť stojace WC za necelé tri hodiny 8 / 14
Zdroj: Hornbach

Vycentrovanie WC misy. WC ešte raz vycentrujte tak, aby bolo súbežne so stenou. Potom ceruzkou vyznačte vonkajší obrys misy a aj miesta otvorov na vyvŕtanie po oboch stranách podlahy.