Back to the article Ako vymeniť stojace WC za necelé tri hodiny 14 / 14
Zdroj: Hornbach

Demontáž. Povoľte skrutky WC pri podlahe. Odmontujte splachovaciu trubicu, odpojte WC od pripojovacieho hrdla a vytiahnite ho smerom nahor. Zvyškovú vodu vylejte do vedra a vytiahnite hrdlo z nástennej prípojky.