Back to the article Ako správne vybrať vchodové dvere 6 / 7

Drevené vchodové dvere s rámovou panelovou konštrukciou (typ 682, 783, 923) s krídlovým rámom vyrobeným z viaclamelových lepených eurohranolov alebo sendvičových hranolov. Dostupný aj drevohliníkový variant. www.mirador.eu