Back to the article Vidiecky dom pre 21. storočie 1 / 9

Zo severnej strany chráni dom kamenná stena. Na jej stavbu použili pieskovec, ktorý sa ťaží v neďalekom lome.