Back to the article Svojpomocná rekonštrukcia podlahy na chalupe 1 / 43

24. NadväzovanieRovnakým spôsobom postupujeme pás po páse, až kým nám nevznikne nová, jednotná plocha. Posledný rad opäť opílime podľa šablóny. foto: Milan Gigel