Back to the article Rezbár Ján Homola: Zo samouka špička v remesle 6 / 11
Zdroj: Ján Homola

Ján Homola sa venuje práci každý deň aj 12 hodín. V neveľkej dielni v Žiari nad Hronom sa pod jeho rukami rodia diela prevažne s poľovníckym motívom. Rezbárovi sú však blízke aj reliéfy a sakrálne plastiky.