Back to the article Prostá vidiecka romantika 4 / 18

Za studňou obrastenou brečtanom je úžitková budova s prístreškom na parkovanie áut, prípadne na údržbové práce v tieni a suchu.