Back to the article Obnova verandových okienok na chalupe 1 / 19

9. TMELENIEUvoľnený tmel vytiahneme dlátom a nahradíme ho novým. Na vyplnenie použijeme sklenársky tmel z plavenej kriedy a fermeže. Foto: Milan Gigel