Back to the article Bývanie ako u Hobbitov 1 / 14

Dom tvorí niekoľko samostatných kopulovitých buniek s kruhovými oknami, čiastočne zahĺbených do terénu. Medzi nimi bujnie miestna divoká vegetácia, na streche domu rastú stromy a kry.

14 kanicka big image