Súťaž Moja vysnívaná spálňa s Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Decodom

24.05.2016
24.05.2016 (2) (0)
Súťaž Moja vysnívaná spálňa s Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Decodom

Máte chuť niečo zmeniť? Vymeňte svoju starú spálňu za novú spálňovú zostavu od spoločnosti Decodom.

Stačí, ak nám pošlete fotografiu svojej súčasnej spálne a v priebehu júna vyžrebujeme jedného výhercu novej spálne podľa vlastného výberu v hodnote 600 €.

Ďalší traja súťažiaci získajú predplatné časopisu Tvorivé bývanie. 

Fotografie nám posielajte do 31. 5. 2016 na e-mailovú adresu sutaz@jaga.sk, heslo: Moja spálňa, nezabudnite pripojiť vaše kontaktné údaje.

Súťaž s časopisom Urob si sám pripravili spoločnosti Decodom a Wustenrot stavebná sporiteľňa.

Podmienky súťaže nájdete na www.urobsisam.sk. Použité fotografie sú ilustračné, ceny zodpovedajú malopredajným cenám v obchodoch.

Dobrý sused je lepší ako rodina

V záujme dobrých susedských vzťahov by majitelia nehnuteľnosti mali mať aj poistenie zodpovednosti za škodu.

Poistenie nehnuteľnosti a najmä zodpovednosti za škodu môže prispieť k zachovaniu dobrých vzťahov v prípade, ak nastane udalosť, ktorou spôsobíte škodu svojmu susedovi. Komplexné poistenie bývania umožňuje jednou zmluvou zabezpečiť poistenie nehnuteľnosti i majetku domácnosti a k tomu zdarma získať aj poistenie zodpovednosti za škodu. Môže ísť o poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti (teda škodu spôsobenú inému vyplývajúcu z vlastníctva bytu, rodinného domu vrátane vedľajších stavieb ako garáž či bazén, chodníkov a plotov) alebo o poistenie zodpovednosti za škodu (spôsobenú činnosťou v bežnom živote; vzťahuje sa aj na škodu spôsobenú psom, alebo aj na škodu spôsobenú pri výkone rekreačného športu) pre všetkých členov domácnosti. Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Poisťovaná nehnuteľnosť by mala byť obývaná min. 270 dní v roku. Neobývanú nehnuteľnosť je možné poistiť, ak je v rekonštrukcii alebo vo výstavbe (so zľavou až 40 %). Pozornosť je dobré venovať rozsahu poistného krytia a tiež ponuke asistenčných služieb, ktoré sú k dispozícii v prípade poistnej udalosti. A pozor na možné podpoistenie. Nastáva u starších poistných zmlúv, kde nebola dojednaná ochrana proti inflácii. Znamená to, že v prípade škody by poistné plnenie dostatočne nepokrylo náklady na obnovu majetku, preto aspoň raz za 5 rokov (obzvlášť po rekonštrukcii alebo modernizácii) zvážte prehodnotenie poistnej sumy. Nezabudnite: dôležitejšia ako cena (výška poistného) je cena/výkon, teda cena vo vzťahu k rozsahu poistného krytia. To, čo jeden produkt, resp. poisťovňa poskytuje v základe poistenia, v inej možno treba pripoistiť. Wüstenrot pri poistení bývania kryje: živelnú udalosť (požiar, výbuch, úder blesku, víchricu, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál a lavín, pád stromov, ťarchu snehu alebo námrazy, náraz vozidla, dym, zemetrasenie, povodeň a pod.), krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, vnútorný vandalizmus, zodpovednosť za škodu, krytie poškodenia vonkajších dverí, zámkov, bezpečnostného a tabuľového skla na akékoľvek riziko. Asistenčné služby máte zdarma a ak sa byt/dom stane v dôsledku poistnej udalosti neobývateľný, primerané náklady na prechodné ubytovanie máte hradené až 6 mesiacov.

BÝVAJTE KVALITNE, FINANCUJTE VÝHODNE. *6060 (0850 60 60 60), www.wuestenrot.sk 

 

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Praktické rady, tipy a návody každých 7 dní.
 

Reklama