Back to the article Aký materiál použiť na murovanie priečok 2 / 4
Zdroj: Ytong

Pórobetónové tvarovky

Pórobetónové tvarovky Ytong Presné tvárnice sa murujú na tenkovrstvovú lepiacu maltu, ktorá sa nanáša špeciálnou murárskou lyžicou s veľkosťou zuba 5 mm. Ryhy murárskej lyžice majú byť rovnobežné so stenou.