Back to the article Ako zhotoviť rýchloschnúci poter 11 / 12
Zdroj: Mapei

11Poter_1158_MM_190820_VELUX-RenovActive-SK_potery-nivelacia_94I5853_hires

Tuhnutie vyrovnávacej vrstvy. Vyrovnávacia vrstva je pochôdzna po 4 až 5 hodinách. Finálnu podlahovinu môžete ukladať po 1 až 3 dňoch v závislosti od typu podlahoviny.