Back to the article Praktický vozík na odrezky v dielni oceníte 10 / 10
Zdroj: Martin Jelok

Vozík na odrezky

Doraz. Zafixujte kovové uholníky o základňu. Doraz na plošný materiál pripevnite stolárskymi zvierkami o základňu. Predvŕtajte otvory na skrutky a doraz priskrutkujte.