Back to the article Praktický vozík na odrezky v dielni oceníte 8 / 10
Zdroj: Martin Jelok

Vozík na odrezky

Výstuhy opačnej strany. Z opačnej strany vozíka pripevnite hornú i dolnú výstuhu v rovnakej osovej vzdialenosti. Ak ste pracovali presne, osadenie bude bez problémov. Ak pri osadení nepomôže ani väčšia sila, zväčšite drážky vo výstuhách.